6996324824 28ης Οκτωβρίου 5, Νέα Ιωνία, Αθήνα ntinoshamitaj055@gmail.com